Ще съдят и счетоводителите за укриване на данъци

Гражданската отговорност при такива престъпления се носи от извършителя

Ще съдят и счетоводителите за укриване на данъци
3995 ~ 2 мин. четене
Счетоводители, представители на фирми, могат да бъдат съдени за укриване на данъци и осигуровки, ако фактически осъществяват тази дейност, освен собствениците и официалните представители на фирми. Финансовият министър може да им търси наказателна отговорност от името на държавата. Граждански иск може да се предяви дори да има ревизионен акт и административно производство срещу съответната фирма.

Това стана ясно от тълкувателно решение на Върховния касационен съд в отговор на питане от главния прокурор заради разнопосочна съдебна практика. То е задължително при бъдещи дела и вече разбуни гилдията на счетоводителите, пише "Сега".

В момента съдилищата тълкуват по различен начин съответните членове в Наказателния кодекс, които определят укриването на данъци и осигуровки като престъпление. Затова Цацаров е поставил на съда серия въпроси. Той е поискал тълкуване дали укриването на данъци представлява непозволено увреждане по смисъла на Закона за задълженията и договорите, за което може да се търси гражданска отговорност, кой следва да отговаря пред закона - фактическият извършител или официалният представител на фирмата, и пречи ли наличието на ревизионен акт да се предявява паралелен граждански иск за същите задължения. 

В отговор на тези въпроси ВКС излиза с категорично становище, че гражданската отговорност при такива престъпления следва да се носи от извършителя. Той може да е както собственикът или друго лице, което по закон представлява фирмата, така и счетоводители, търговски представители, пълномощници, които фактически изпълняват съответните функции по данъчното законодателство. 

"Законът позволява на търговеца да ползва други лица, които да осъществяват действията, регулирани от данъчното законодателство. Тези лица също могат да са извършители на престъплението, като този въпрос следва да се преценят на база всички фактически обстоятелства по делото", мотивират се съдиите. 

Те изтъкват, че предявяването на подобен иск не е изключено при наличие на паралелно изпълнително производство за събиране на същите задължения, но съдът следва да прецени докъде е стигнала държавата в опита да си да получи парите и дали гражданският иск няма да затрудни събирането на сумите. Законово е гарантирано, че държавата не може да събере една и съща сума на два пъти от длъжника, припомнят от ВКС. 

Според текстовете при укриване на данъци в големи размери (над 3000 лв.) наказанието е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 2000 лева, при особено големи размери (12 000 лв.) санкцията е от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. 

До тази година отговорността от трети лица при укрити данъци се ограничаваше до членовете на органите на управление и управителите. От 2016 г. кръгът на отговорните лица вече е чувствително разширен и за такива нарушения НАП ще може да предявява претенции и към прокуристите, търговските представители и търговските пълномощници на фирмите. Счетоводителите не бяха посочени. 

Подкрепи Economic.bg