Siemens България и Технически университет ще си сътрудничат

Договорът цели развитие на контактите в образователни и научни области от взаимен интерес

Siemens България и Технически университет ще си сътрудничат
696 ~ 2 мин. четене

Siemens България и Технически университет – София подписаха споразумение за сътрудничество. Документът предвижда задълбочаване и разширяване на партньорството между двете страни.

Новият договор цели развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, служителите, студентите, факултетите, катедрите и отделите на ТУ-София и Siemens в образователни и научни области от взаимен интерес. Той включва провеждане на стажове за студенти от ТУ-София в Siemens България; предоставяне на оборудване с марка Siemens на ТУ-София за учебни цели; yчастие на експерти на Siemens в лекции и семинари на ТУ-София; участие в съвместни научни и изследователски проекти и практически инициативи и други.

„Ние и досега работим заедно в тези насоки както на корпоративно ниво, така и по отделните ни бизнес направления, но с подписването на този документ придаваме цялостна правна форма на нашето партньорство”, отбеляза д-р инж. Манолова.

"Подписването на подобно споразумение е належащо поради големия обем на съвместната работа между двете страни", изтъкна от своя страна проф. д-р инж. Валери Младенов, заместник-ректор по международна интеграция и връзки с обществеността.  "Това е още една стъпка в дългата и богата история на отношенията между Технически университет – София и Siemens България, които продължават повече от 20 години", допълни той.

„Това не е ново начало, а едно добро продължение”, посочи в заключение ректорът на ТУ-София проф. Георги Михов.

 „За Siemens като компания, движена от желанието за иновации и подобряване на живота на хората, сътрудничеството с Технически университет - София може да бъде наречено традиция с бъдеще. Една съществена част от нашите служители са именно възпитаници на Техническия университет, така че допирните точки между Siemens България и ТУ -София продължават да сe умножават с всяка изминала година”. Това заяви д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, по време на официалното подписване на договор за сътрудничество между компанията и висшето учебно заведение, което се състоя на 11 ноември в Залата на академичния съвет на ТУ-София.

На церемонията двете страни изразиха задоволство от дългогодишното сътрудничество и партньорство, което ги свързва и което намира своето продължение в новото споразумение за сътрудничество. Д-р инж. Боряна Манолова подчерта, че някои от ключовите лаборатории на висшето учебно заведение са оборудвани с апаратура, дарена от Siemens. Технологичната компания и Техническият университет си сътрудничат успешно и по множество други интересни и иновативни проекти.

Подкрепи Economic.bg