Следим качеството на въздуха в реално време чрез нова система

Единственият проблемен за България замърсител са фините прахови частици

Следим качеството на въздуха в реално време чрез нова система

Снимка: Economic.bg

1800 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Нова система ще предоставя информация в реално време на гражданите за качеството на атмосферния въздух. Тя бе представена днес от министъра на околната вода и горите Нено Димов. "Това е поредна стъпка, която предприемаме по най-важния приоритет, който поставих още преди две години, встъпвайки в длъжност – подобряване на качеството на въздуха и информиране на обществото", заяви Нено Димов. 

Той напомни, че първата стъпка за по-добро информиране на обществеността за качеството на въздуха е направена през 2018 г., когато данните, които се получават от мониторинговата система в България, са свързани с Европейската агенция по околната среда. „Преминахме всички тестове и тази връзка вече работи много добре. Втората стъпка реализираме сега - да има онлайн информация на сайта на ИАОС в реално време от всички пунктове за данните, които замерваме“, подчерта Нено Димов.  

Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Данните се визуализират с помощта на графики. Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. В системата е достъпна информация от 2015 г. до момента.

„За първите три месеца на 2019 г. най-много дни със замърсяване на въздуха с фини прахови частици са измерени в Смолян. Следват Горна Оряховица, жк „Тракия“ в Пловдив, Монтана, Никопол, жк „Надежда“ в София. Почти няма замърсявания в Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Девня, Стара Загора. Единственият проблемен за България замърсител са фините прахови частици, като превишенията на нормите се отчитат почти изцяло през зимния сезон“, отчете Валери Серафимов, директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната в среда“ в ИАОС.

Министър Димов посочи още, че миналата година е била отворена процедура за подпомагане на 7 общини за предприемане на мерки за намаляване на вредните ефекти при битовото отопление. В допълнение на 28 май тази година Комитетът за наблюдение на ОП “Околна среда” (ОПОС) прие промени в програмата, с които е разширен обхватът на приоритетната ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Така е осигурен допълнителен ресурс от 390 млн. лв.  за 11 общини, които ще бъдат подпомогнати при закупуването и доставката на съвременни екологични транспортни средства, а целта е намаляване на вредните емисии във въздуха, на шума и вибрациите, както и значително спестяване на енергия.
Подкрепи Economic.bg