Смениха Надзорния съвет на \"Булгартрансгаз\"

Новите членове са Илия Иванов, Кирил Георгиев и Владимир Митрушев

Смениха Надзорния съвет на \
С решение на Съвета на директорите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ) са извършени промени в Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщaват от БЕХ.

Новите членове на Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД са Илия Иванов, Кирил Георгиев и Владимир Митрушев. Промените влизат в сила от деня на вписване на решението за промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

С извършените промени се цели ускоряване реализирането на проектите по свързване на българската газопреносна система с газопреносната мрежа на съседните страни и модернизацията на газохранилището в Чирен, твърдят в съобщението си от БЕХ.
Коментари: 0