Смяна на собствеността на \"Ти Би Ай Кредит\"

Новорегистрирано дружество чака разрешение за придобиване от Комисията за защита на конкуренцията

Смяна на собствеността на \

Смяна на собствеността предстои за "Ти Би Ай Кредит". "Транзакт Юръп холдингс" ООД е подала уведомление за предстояща концентрация, което е публикувано на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 

Дружеството "Транзакт Юръп холдингс" е регистрирано през октомври в София, като съдружници в него са петима души. Това са гражданинът на Великобритания лорд Джеймс Едуард Бергман, който притежава 9,17% от капитала, живеещите в САЩ, но родени в Израел Ейбрахам Чесед и Йехуда Авганим са собственици на по 29,795%, германският гражданин с американски адрес Фалк-Уве Пройснер притежава 29,16% и германецът Щефан Фолкер Лавач с 2,08%, показва справка в Търговския регистър.

Капиталът е на стойност 100 000 лв., а за предмет на дейност е записано - сделки за придобиване, разпореждане и управление на активи, представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултантска, рекламна и информационна дейност, търговия със стоки и услуги, пише econ.bg.

Коментари: 0