Спад на потребителското доверие през април

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца също са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано

Спад на потребителското доверие през април
528 ~ 1 мин. четене

През април 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 1.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, сочат данните на НСИ.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са леко влошени в сравнение с предходното наблюдение.

По-негативни спрямо януари са и прогнозите им за безработицата в страната през следващите дванадесет месеца.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца също са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, като и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата и оценките, и очакванията на потребителите, живеещи в градовете, са по-негативни, докато мненията на населението в селата бележат известно подобрение.

Същевременно последната анкета отчита малко по-благоприятна обща оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба , като и в намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца се запазва същата тенденция.

Подкрепи Economic.bg