Индустриалното производство в ЕС се срина до нива от 90-те години

През април у нас е отчетен 11.3% спад, а в Блока – 17.3%

Индустриалното производство в ЕС се срина до нива от 90-те години

Снимка: Unsplashed

Спадът на индустриалното производство през април в Европейския съюз (ЕС) се задълбочава, показват данните на Евростат, публикувани днес. Това е и първият цял месец, в който бяха в сила мерките с ограничения заради коронавируса.

Сезонно коригираната промишлена продукция е спаднала със 17.1% в еврозоната и със 17.3% в ЕС, в сравнение с март 2020 г., според изчисленията на статистическата служба на Европейския съюз. Това са най-големите месечни спадове, регистрирани от началото на поредицата такива. И са значително по-високи от спадовете от 3% до 4%, наблюдавани в края на 2008 г. и началото на 2009 г. по време на финансовата криза.

През април 2020 г. в сравнение с април 2019 г. промишленото производство намалява с 28% в еврозоната и с 27.2% в ЕС. Това са най-големите годишни спадове откакто се води статистика. За сравнение показателите са били -21.3% в еврозоната и -20.7% в ЕС при предишната финансова криза – през април 2009 г. 

Като цяло промишленото производство в еврозоната и ЕС е спаднало до нива, последно наблюдавани в средата на 90-те години.

В България регистрираният спад през април е 11.3%, в сравнение със спад от 5.1% през март, когато бяха въведени мерките с ограничения и много предприятия бяха затворени.

В еврозоната през април 2020 г. в сравнение с март 2020 г. производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 28.9%, на капиталови стоки – с 26.6%, на междинни стоки – с 15.6%, на малотрайните потребителски стоки – с 11.9% и на енергия – с 4.8%.

В ЕС производството на дълготрайни потребителски стоки намалява с 27.8%, на капиталови стоки с 27.3%, на междинни стоки с 14.9%, на малотрайни потребителски стоки с 10.7% и на енергия с 5%.

Промишленото производство намалява във всички държави членки, за които има данни, като най-голям е спадът в Унгария (-30.5%), Румъния (-27.7%) и Словакия (-26.7%).

Годишните спадове са още по-значителни.

В еврозоната през април 2020 г. в сравнение с април 2019 г. производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 47.7%, на капиталови стоки с 40.9%, на междинни стоки с 25.5%, на нетрайни потребителски стоки с 14% и на енергия с 12.8%.

В ЕС производството на дълготрайни потребителски стоки намалява с 45.4%, при капиталовите стоки спадът е 40.8%, при междинните стоки – 23.6%, при нетрайните потребителски стоки – 12.5% и при енергията с 12.4%.

Сред държавите членки най-голям спад в индустриалното производство е регистриран в Люксембург (-43.9%), Италия (-42.5%) и Словакия (-42%). Единственото увеличение се наблюдава в Ирландия (+5.5%).
Коментари: 0