Средният доход на човек достига 1431 лева

Данните на НСИ са за третото тримесечие на 2017 година

Средният доход на човек достига 1431 лева
3902 ~ 2 мин. четене
Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1431 лв. и нараства с 9.4% спрямо същото тримесечие на 2016 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.4%), следвани от доходите от пенсии (25.9%), доходите от самостоятелна заетост (7.7%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.1%), сочат данните на НСИ.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: 

• Доходът от работна заплата нараства от 708 на 778 лв. (с 10.0%).

• Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 85 на 110 лв. (с 29.9%).

• Доходите от пенсии остават без промяна - 371 лева.

• Доходите от социални обезщетения и помощи са без промяна - 43 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.2%, а делът на дохода от натура е 1.8%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1382 лв. и се увеличава с 13.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година. 

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1%), жилище (17.7%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва: 

• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 387 на 416 лв. (със 7.6%). 

• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 204 на 245 лв. (с 20.3%). 

• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 132 на 155 лв. (със 17.6%). 

• Разходите за здравеопазване се увеличават от 64 на 66 лв. (с 3.1%). 

• Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 54 на 58 лв. (със 7.3%). 

• Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 80 на 87 лв. (със 7.7%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2016 година. Изключение правят плодовете и зеленчуците. С 0.9 кг се увеличава потреблението на плодове - от 19.3 на 20.2 кг, а с 1.0 кг намалява консумацията на зеленчуци – от 27.2 на 26.2 килограма.


Подкрепи Economic.bg