Срокът за претенции към фалиралия застраховател „Олимпик“ е изтекъл

Досега не е водена активна разяснителна кампания, \"изгорелите\" клиенти трябва да следят сайта на дружеството

Срокът за претенции към фалиралия застраховател „Олимпик“ е изтекъл
Срокът за предявяване на вземания към фалиралата застрахователна компания „Олимпик“ е изтекъл, съобщи КФН. Според кипърското законодателство, под което работи собственикът на българското дружество, този срок е 35 дни и е изтекъл на 26 септември.

От КФН обаче уверяват, тъй като досега не се е водила активна информационна кампания по казуса, че е говорено с ликвидаторите и те са „уверили“ българския регулатор, че този срок може да бъде удължен след представяне на обосновано искане от кредиторите (клиентите на дружеството, чиито полици „изгоряха“ с фалита му).

На срещата между КФН и ликвидатора на застрахователната компания е била обсъдена необходимостта от предоставяне на информация и разяснения с оглед гарантиране на правата на българските кредитори със застрахователни вземания спрямо ЗК „Олимпик“.

Ликвидаторът е поел ангажимент да информират публично всички заинтересовани лица за възможността да предявят вземанията си и след първоначалния срок.

В публикуваната на сайта на дружеството информация се посочва, че всички кредитори на ЗК „Олимпик“ все още могат да предявяват своите вземания, дори след изтичане на първоначалния срок, при условие, че обосноват забавянето.
Коментари: 0