Стопанската камара раздаде наградите си за иновации \"ИН-5\"

Тази година е тяхното девето издание

Стопанската камара раздаде наградите си за иновации \
1492 ~ 3 мин. четене
Българската стопанска камара (БСК) раздаде наградите за принос към развитието на българската икономика „ИН-5“. Името на наградите отразява петте стълба на икономическия просперитет - ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации, ИНициатива, ИНтелект.

Наградите „ИН-5“ са учредени през 2005 г. по повод 25-годишнината от основаването на БСК, а през 2018 г. е тяхното девето издание.

Носители на наградите са фирми, научни или учебно-научни организации и физически лица с принос към развитието на икономиката, с фокус върху иновациите и технологичното развитие.

Голямата награда – статуетка „Икар“, е изработена от именития български скулптор проф. Велислав Минеков, а носителите на голямата награда се вписват в Почетната книга на БСК.

Ето и пълният списък на наградените:

Диплом:

„БИОДРИНКС“ ООД, с управител Елеонора Няголова, за разработена, защитена и внедрена в производството технология за 100 % натурален екстракт с метаболен ефект.

Сребърен знак на БСК и грамота:

Категория „ИНТЕЛЕКТ“

Проф. Христо Бояджиев от Института по инженерна химия на БАН за създадения от него нов абсобционно-адсорбционен метод и апарат за очистване на отпадни газове в енергетиката. 

Доц. д-р Огнян Иванов, ръководител на звено „Електромагнитни сензори“ към ИФТТ при БАН, за създадения по негова идея Сензор за контрол на замърсявания в аерозоли, работещ на основата на повърхностния фотозаряден ефект. Сензорът, разработен в рамките на европейски проект COUNTERFOG-FP7 от програма Security и внедрен в Мадрид, е без аналог. 

Категория „ИНОВАЦИИ“

„Амет“ ООД, с управител Жанет Попова, за усвоена технология и апарат за термоаблация, използвани в електрохирургията в България и чужбина.

Категория „ИНИЦИАТИВА“

„DiTra CAD/CAM Център“ на „ТехноЛогика“, с ръководител Цветан Стоянов, за принос при внедряване на повече от 30 системи за управление на металорежещи NC машини, прилагане на дигитални технологии и предоставяне на софтуерни лицензи за обучение на студенти в техническите университети в страната. 

Златен знак на БСК и грамота:

Категория „ИНВЕСТИЦИЯ“

 „Ултрафлекс корпорейшън“  ООД, с управител Спас Спасов, за провеждане на целева инвестиционна политика, позволяваща производство и разнообразие в създаването на иновативни технологии при индукционно нагряване, създаване на компактни модули и гъвкави системи с приложимост в индустриалната електроника и медицината.

Категория „ИНИЦИАТИВА“

„Виденов груп“ ООД, с управител Росен Николов, за създадената гама от мебелни продукти с авторски дизайн, високо качество и функционалност, притежаващи сертификат за всеки сегмент от продукцията на фирмата, както и за развитие на мрежата от търговски обекти на територията на цялата страна. 

Категория „ИНТЕЛЕКТ“

Централната лаборатория по приложна физика на БАН, с ръководител доц. д-р Лиляна Калаклиева, за разработената и внедрена технология за електродъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити от бинарни и тройни съединения на нитриди и карбиди върху инструментални стомани с дебелина до 40m и микротвърдост над 40 GPa. 

Категория „ИНОВАЦИЯ“

„Електроинвент“ ООД, с управител Юлиян Торчанов, за усвоени върхови технологии при производство на инвертори за системи за съхранение на енергия и специализирани сервозадвижвания за управление на роботи, както и за завоювани пазарни ниши в над 20 държави от Европа, Азия и Америка.

Статуетка „Икар“ и вписване в Почетната книга на БСК:

Категория „ИНИЦИАТИВА“

“Микро плюс-Апостолов” ЕООД, с управител Евстати Апостолов, и НПЛ по Координация и измервания в машиностроенето от ТУ-София, с ръководител доц. Димитър Дяков, проектирали, метрологично гарантирали и изградили механичните конструкции на вълноводите и криомодулите на най-мощния в ЕС линеен ускорител XFEL, действащ в научно-изследователския център DESY - Хамбург.

Категория „ИНВЕСТИЦИЯ“

„Българска индустриална група“ АД, гр. Пловдив, с изпълнителен директор инж. Димчо Божков, за усвоена инвестиция, позволила внедряването на върхови технологии при обработката на детайли с големи размери в 3, 4 и 5-осова машинна гъвкавост, и внедряването на дигиталната технология METRA SCAN 750 с 3D скенер и 3D принтер в производствената си дейност.

Категория „ИНТЕЛЕКТ“

Доц. д-р инж. Цветан Георгиев от катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ при УАСГ, за разработения научен продукт „Вертикални връзки с модифицирани диагонали“, получил популярност в ЕС като система CBF-MB. 

Категория „ИНОВАЦИЯ“

„Волаком“ АД, с изпълнителен директор Васил Василев, за разработената и внедрена иновативна система, гарантираща засичане и отблъскване на летящи птици от летища и вятърни паркове, базирана изцяло на български компоненти, внедрена в 15 държави и патентована в 146 страни.

Категория „ИНДУСТРИЯ“

„Идеал Стандарт – Видима“ АД, с изпълнителен директор Ярослав Дончев, за постигнати комплексни резултати през 2017 г., вкл. усвояването на инвестиция от над 18 млн. лв., внедряване на три иновативни технологии и нов клас CNC в производството, откриване на нови 120 работни места и разширяване пазарите на фирмата на територията на три континента.

Коментари: 0