Строителните предприемачи очакват спад на поръчките

Браншът е притиснат от конкуренция, липса на работна ръка и несигурната икономическа среда

Строителните предприемачи очакват спад на поръчките

Снимка: Economic.bg/ Архив

Националният статистически институт отчита понижение с 1.4 пункта през октомври на общия показател за бизнес климата в България. Спадът се дължи на влошаването на конюнктурата в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Единствено при услугите има подобрение.

Най-голямо е понижението на съставния показател „бизнес климат в строителството“, който спада с 3.9 пункта заради по-неблагоприятните оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията. В следващата половин година те очакват намаление на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Най-сериозната пречка за развитието на компаниите в строителния бранш продължава да е недостигът на работна ръка, следван от несигурната икономическа среда и високата конкуренция в сектора.

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на предприемачите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

На второ място по спад през октомври е показателят за бизнес климата в търговията на дребно, който се е понижил с 2.3 пункта. Спадът се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно  за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват запазване  на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1 пункт, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на  предприятията. Същевременно анкетата отчита и понижени очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца. Основните фактори, ограничаващи дейността, остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.

Повишение с 0.9 пункта е отчетено в съставния показател „бизнес климат в сектора на услугите“ в резултат  на  по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес  състояние на предприятията. Очакванията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да ограничават в най-голяма степен дейността на предприятията. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно повишение, макар преобладаващите очаквания са те да останат без промяна през следващите три месеца.
Коментари: 0