Строят се повече кооперации, но с по-малки апартаменти

Най-много нови жилища има в Бургас

Строят се повече кооперации, но с по-малки апартаменти

Снимка: Стоян Йотов

Все повече жилищни кооперации се строят у нас. Въпреки това най-голям дял от строителството заемат къщите (70,7%), а след това кооперациите със 17,3%. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените жилищни кооперации. През първото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 75.9% от сградите, с тухлена - 20.8%, с друга - 1.8%, и с панелна - 1.5%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.3%), следват тези с три стаи (29.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.4% (фиг. 3).

Броят на новите жилищни сгради през първото тримесечие на 2016 г. е 543, а новопостроените жилища в тях са 2 291. Спрямо първото тримесечие на 2015 г. сградите са с 6 по-малко, или с 1.1%, докато жилищата в тях се увеличават с 882, или с 62.6% (фиг. 1).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас - 80 сгради със 713 жилища в тях, Варна - 69 сгради с 500 жилища, и Пловдив - 55 сгради с 261 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2016 г. е 192.4 хил. кв. м, или с 45.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава с 44.6% и достига 122.3 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 93.9 кв. м през първото тримесечие на 2015 г. на 84 кв. м през същото тримесечие на 2016 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе - 177.1 кв. м, и Габрово - 157.2 кв. м, а най-малка - в областите Монтана - 52.2, и Ловеч - 59.9 кв. метра.

Коментари: 0