Технологични компании ще получат до 7 млн. лв. по ОПИК

Отпускането на средствата ще започне още това лято

Технологични компании ще получат до 7 млн. лв. по ОПИК

Снимка: Фонд на фондовете

Между 1.5 и 7 млн. лв. финансова помощ ще получат избрани български високотехнологични компании. Те ще бъдат подбрани от обединението „Морнингсайд Хил“, което днес подписа договор с Фонда на фондовете да управлява 47.1 млн. лв. европейски средства от Фонда за рисков капитал по европейската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Към тези пари обединението, в което влизат Павел Велков, Екатерина Велкова, Делян Ганев и Тодор Мутафчийски, ще предостави допълнително частно съфинансиране, като така общите средства, които ще бъдат раздадени на компаниите, достигат 67 млн. лв.

Екипът на избрания фонд мениджър има над 10-годишен опит в почти всички инструменти от палитрата на инвестициите като дялово инвестиране, публично търгувани акции, държавни и корпоративни облигации, деривативни инструменти и инвестиции в компании в затруднено финансово положение. Ключовите лица в него са придобили опита си в Европа, Америка и Африка. Разполагат с познания както в кредитирането, структурирането на сделки на местни, и международни пазари, така и в управление на разрастващи се бизнеси, а също така имат международен опит в преките инвестиции и в набирането на капитал за инвестиционни фондове.

„Морнингсайд Хил“  планира да инвестира в компании от сферата на производството на стоки използващи нови технологии, които позволяват намаляването на разходите за единица продукт; високи технологии, софтуер и хардуер; електронна търговия; продукти или услуги, въведени в други държави, но все още не присъстващи в региона и др.

Фондът за рисков капитал се отличава със значителния размер на инвестициите, които ще бъдат осъществени във всяка подкрепена компания – от 1.5 до 7 млн. лв. Целта на инструмента е да подпомогне високо технологични фирми с изразен рисков профил, които имат нужда от съществено финансиране, за да утвърдят и разраснат дейността си. Фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

По повод подписването Александър Георгиев, изпълнителен директор и зам.-председател на УС на Фонд на фондовете изрази благодарността си за свършената работа и сподели следното: „Със създаването на вече няколко фонда за подкрепа на стартиращи компании и такива в ранен етап на развитие, ние от Фонд на фондовете, предоставяме на бизнеса един сравнително нов за България начин за финансиране на неговите проекти. Работим активно в посока на това да осигурим ресурс, експертиза и възможности за създаване на максимално благоприятна нормативна база, така че с всяка стъпка да се приближаваме към водещите икономики в дяловото инвестиране“.

Очаква се „Морнингсайд Хил“ да започне да предоставя финансиране на избраните от него компании още това лято.

Коментари: 0