Светлата седмица започва с Борисовден

Църквата почита паметта на свети цар Борис Покръстител

Светлата седмица започва с Борисовден

На втория ден след Възкресение Христово според православната традиция започва Светлата седмица. Нарича се така, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички. 

Осем дни след Възкресението Христос се явил пред Тома и така той сам се убедил в истината. Оттогава останало и нарицателното Тома Неверни. 

На 2 май почитаме паметта на свети цар Борис Михаил Покръстител на българите, родственик на св. мъченик княз Боян Български. По време на своето царуване /852-889/ княз Борис извършил значителни промени в политическия и духовния живот на страната с трайни културно-исторически последствия. В 864 г. въвел християнството като официална религия в Българската държава. 

Построил много храмове и манастири и се борел за независима Българска църква. Плод на неговата културна политика е въвеждането на старобългарския език и писменост в богослужението и в държавния живот и създаването на първите български книжовни и просветни средища. Той посрещнал радушно в Плиска Кирило-Методиевите ученици Климент, Наум и Ангеларий и им създал благоприятни условия за книжовен труд на старобългарски език и за подготовка на кадри за нуждите на църквата. 

В 889 г. доброволно напуснал престола и станал монах в манастира край Голямата базилика в Плиска. На два пъти князът временно напускал обителта - веднъж за да усмири разбунтувалите се привърженици на езичеството, предвождани от сина му Владимир, и втори път, за да поведе войските срещу нахлулите в българските земи маджари. 

Имен ден днес празнуват Борис, Борислав и Боряна. 

Коментари: 0