Танева против съмнителна поръчка в земеделското министерство

Контролно-техническата инспекция към ведомството търси кой да оцени дейността ѝ и да изработи Устройствен правилник

Танева против съмнителна поръчка в земеделското министерство
3674 ~ 2 мин. четене

Новият земеделски министър Десислава Танева обяви резервите си по повод стартирала съмнителна обществена поръчка в рамките на ведомството, пише БГНЕС.

Агенцията съобщи по-рано за процедура, с която Контролно-техническата инспекция в институцията търси външен изпълнител за анализ на дейността си, разработването на проект за собствен Устройствен правилник, длъжностни характеристики, провеждането на две кръгли маси и до три обучения на чиновниците. Индикативната стойност на поръчката е 170 хил. лв.

„Научих днес за обществената поръчка в Контролно-техническата инспекция (КТИ) при Министерството на земеделието и горите. За мен тази поръчка не е нормална”, коментира Танева.

Тя обясни, че въпросната обществена поръчка е следствие на одобрен проект по ОП "Административен капацитет", за която тя е разбрала тази сутрин. "Не смятам, че следва програма административен капацитет да одобрява разходи да финансираш промяна на Устройствения правилник и анализ на функционалността, нали? Обществената поръча е пусната в изпълнение на проект, спечелен от агенцията по ОПАК и това е одобрено от съответния управляващ орган. Това не е МЗХ", уточнява Танева.

Контролно-техническата инспекция при Министерството на земеделието и горите урежда обществените отношения, свързани с пускането на пазара, регистрирането и пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската и горска техника и придобиването на правоспособност за работа с нея.

Структурата функционира още от 1935 г. И дейността ѝ е регламентирана със закон, а Правилникът за устройството и функционирането е обнародван през 1998 г. и за последно е изменян през 2008 г., Управлява се от изпълнителен директор, главен секретар, двама главни директори и един директор. КТИ има представителство във всички областни градове, както и поделения на една от главните си дирекции в Русе и Пловдив.

От обявлението в Агенция по обществените поръчки не става ясно, кое налага изготвянето на анализ на функционираща структура, нито защо промяната на Устройствения правилник трябва да се възлага на външна фирма. Възложителят ще избере изпълнителя на заданието на основание "икономически най-изгодна" оферта. От информационната агенция напомнят, че възлагането на външни изпълнители на дейности в правомощията на държавни ведомства е често прилагана от тях практика. Използването на европейски средства за тази цел, обаче, крие риск от налагане на финансови корекции по проектите.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg