„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ излиза на борсата в края на януари

Ще бъдат предложени до 30% от акциите при минимална цена от 7,60 лв.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ излиза на борсата в края на януари

Снимка: Телелинк Бизнес Сървисис Груп

1236 ~ 2 мин. четене
Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) ще се предлагат на Българска фондова борса (БФБ) при минимална цена от 7.60 лева за акция. Това решение е взел мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев и продаващите акционери, съгласно публикувано Допълнение към Проспекта за допускане до търговия на емисията акции на компанията, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) на 23.12.2019 г. 

Началото на търговията с акциите на ТБС Груп на Българска фондова борса се очаква в края на януари 2020 г., съобщи "Елана Трейдинг", която е мениджър на предлагането.

Любомир Минчев и останалите продаващи акционери Спас Шопов и Иво Евгениев възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. 

Допълнително, продаващите акционери са поели ангажимент да не продават акции на цена под 7.60 лв. за брой до края на 2021 г. за мажоритарния акционер и до 2020 г. за останалите продаващи. Настоящите акционери са сключили и Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях книжа ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г., според което общо само трима от настоящите акционери ще участват в предлагането и броят предлагани акции не може да надхвърля горепосочения размер до края на 2020 г.

ТБС Груп е водещ доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва широка група от клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

През 2018 г. ТБС Груп отчита комбинирана нетна печалба от 7.7 млн. лв., което представлява ръст от 63.9% на годишна база, а комбинираните приходи достигат 116.4 млн. лв. при ръст от 9.8% на годишна база, според оповестения одитиран комбиниран финансов отчет на групата за 2018 г.

Цената на акция от 7.60 лв. отрежда минимална пазарна капитализация на компанията от 95 млн. лв., или около 12 пъти нетната печалба на групата за 2018 г. Това я превръща в най-големия технологичен представител на българския капиталов пазар.
Коментари: 0