„Телелинк“ дебютира на фондовата борса

Предложени са за продажба 7% от компанията при минимална цена от 7.60 лв. за акция

„Телелинк“ дебютира на фондовата борса

Снимка: Българската фондова борса (БФБ)

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Търговията с акциите на системния интегратор "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД започна днес на Българската фондова борса (БФБ). На първия транш за продажба са предложени 7 % от ценните книжа на дружеството на минимална цена от 7.60 лв. за акция.

Размерът на емисията на ТБС Груп е 12 500 000 лв., като те са разпределени в акции с номинална стойност 1 лев. Книжата на ТБС Груп се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TBS. “Разглеждаме дебюта ни на фондовата борса като стъпка в израстването на нашите разбирания, модел на управление и готовност за бъдещ растеж. Радваме се, че ще дадем възможност на нови акционери да се докоснат до това, което е ТБС, нашата култура и заряд“, коментира Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС Груп.

Предлагането на акции от първия транш ще продължи 10 работни дни до 19 юни. По този начин ТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от компанията на фиксирана атрактивна цена и респективно да позволи на повече инвеститори да запишат акции.

От компанията посочват, че обстоятелствата около COVID-19 не са позволили да се остави по-дълъг период между първия и втория транш, но според ръководството той е достатъчен, за да могат инвеститори и акционери да се убедят в текущия и дългосрочния потенциал на компанията.

"Вярвам, че запазената минимална цена продължава да дава адекватна отстъпка за инвеститорите, особено предвид силните резултати на компанията към 31 март 2020 г. и средните нива, на които се търгуват книжата на технологичния сектор по света преди и след COVID-19, подкрепена допълнително с непроменените очаквания за междинен дивидент от 4 млн. лв. през 2020 г.”, сподели Житиянов.

Консолидираните приходи на компанията за периода 1.04.2019 г. - 31.03.2020 г. са 127.1 млн. лв., което е 15% ръст на година база. Изчислената на същата база нетната печалба достига 11.4 млн. лв., като нараства с 40%. 
Само за първото тримесечие на тази година групата отчита приходи от 36.7 млн. лв., или с 84% повече спрямо аналогичния период на 2019 г. С основен принос се откроява отчетеният ръст от 118% в България, където ТБС ЕАД реализира значително по-широк набор от проекти във всички сектори на местния пазар, както и продължаващи регулярни приходи от мултинационални клиенти.

Коментари: 0