TELUS ще финансира НПО проекти с 61 000 лв.

Срокът за кандидатстване е до 10-ти октомври

TELUS ще финансира НПО проекти с 61 000 лв.
TELUS International в България за поредна година ще финансира проекти на неправителствени организации в сферата на образованието, здравеопазването и околната среда. Общото финансиране е в размер на 61 000 лв., като максималната стойност за финансова подкрепа, която може да бъде отпусната на одобрен проект е до 7500 лв. 

Срокът за представяне на проектни идеи е до 10 октомври 2019 г. Кандидатстването се извършва онлайн. Проектите минават през предварителна селекция според всички критерии, описани на страницата на Борда. 

Поканата е последна за годината и е насочена към проекти на фондации, читалища, училищни настоятелства, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, опериращи на територията на страната. 

До момента на предишни две заседания през годината бордът е разпределил 108 хил. лв. между 18 проекта, а от своето създаване до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал над 80 проекта на обща стойност над 600 000 лв. 
Коментари: 0