Тотални промени в ръководствата на „БДЖ-Пътнически превози“ и „БДЖ-Товарни превози“

Сменя се и юридическата форма, под която ще оперират двете държавни жп дружества

Тотални промени в ръководствата на „БДЖ-Пътнически превози“ и „БДЖ-Товарни превози“

Снимка: Economic.bg/Архив

Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев
Тотални промени в ръководствата на „БДЖ-Пътнически превози” и „БДЖ-Товарни превози” предприе шапката им – „Холдинг БДЖ”. От железниците обявиха официално, че с решение на Съвета на директорите на холдинга вместо досегашните шефове в двата жп превозвача ще бъдат назначени по двама управители и по един прокурист. Освен това двете дружества ще бъдат преобразувани от еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) в еднолични акционерни дружества (ЕАД).

В мотивите на холдинга и на транспортното министерство към решението за подмяна на мениджмънта се посочва, че промените се извършват в съответствие с новоприетия Закон за публичните предприятия, обясниха от холдинга.

Също така се изтъква, че през последните години двете дружества са оформили до голяма степен своя оперативен модел на работа, "но за съжаление изпълнението на основните задачи не е на необходимото ниво, ключовите финансови и обемни показатели бележат спад, като е налице силна необходимост от преразглеждане на организационните структури и основните бизнес процеси и привеждането им към модерни управленски методи, при намаляване на административно-бюрократичната тежест и фокусиране върху основната дейност, за да могат „БДЖ-Пътнически превози“ и „БДЖ-Товарни превози“ да отговорят на своите предизвикателства в съвременните условия".

Ще вървим поетапно към изпълнение на закона, като до края на преходния период – септември догодина, ще бъдат назначени 5-членните бордове на двата превозвача, коментираха оттам. Освен това бързаме с назначаването на двамата управители и прокуриста, за да вземат те дейно участие при изготвянето на бюджетите на двете превозни компании и след това да си ги изпълняват сами, а не да се оправдават с други, обясниха още от „Холдинг БДЖ”, пред Economic.bg.

Оттам посочиха, че е било предложено на досегашните  шефове на „БДЖ-Пътнически превози” и на „БДЖ-Товарни превози” да запазят длъжностите си, но те са отказали категорично.

Поради получения отказ от действащите управители - инж. Христо Иванов и инж. Любомир Илиев, да участват в новия управленски формат, в началото управлението ще се извършва съвместно от управител и прокурист, като се провеждат допълнителни разговори с доказани експерти в железопътния транспорт с опит в управлението на частни и държавни компании.
Коментари: 0