Тръгва концесионната процедура за интермодалния терминал в Пловдив

Новата инфраструктура ще създаде условия за извършването на различни видове транспорт

Тръгва концесионната процедура за интермодалния терминал в Пловдив

Снимка: Trace

Правителството стартира процедурата по отдаване на концесия на интермодалния терминал в Пловдив. Решението бе взето на редовното заседание на Министерски съвет в сряда като периодът на концесията е 27 години. Процедурата по отдаване ще бъде открита, се казва в прессъобщението на МС.

Чрез предоставянето на концесията се цели да бъдат привлечени частни инвеститори в процеса на поддържане и развитие на транспортната инфраструктура в България и да се оптимизират услугите по обработка на товари.

Изграждането натерминала започна през юни 2014 г. и се очаква да приключи на 6 декември тази година. Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез  Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” и национално съфинансиране. Изпълнител на проекта е "Трейс Груп Холд" АД.

Новата инфраструктура ще създаде условия за извършването на различни видове транспорт и комбинирането им. Проектът предвижда изграждане на терминал за интермодални превози в района на гара Т. Каблешков, част от ж.п. възел Пловдив. Върху площ от 71 450 м² ще бъдат изградени - терминална площадка за ТР операции, площадка за складиране на контейнери, площ за повредени контейнери и техника, места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Съгласно разпоредбите на Директива на ЕС за възлагане на договори за концесия и на регламент за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки, в „Официален вестник” на Европейския съюз ще бъде публикувано обявление за концесията. След публикуване на обявлението цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и достъпът до нея ще е пълен и безплатен.

Коментари: 0