„Трансгаз” започна строежа на БРУА, свързващ газопреносната мрежа на 4 държави

Газопроводът между България, Румъния, Унгария и Австрия ще помогне за диверсификация на доставките

„Трансгаз” започна строежа на БРУА, свързващ газопреносната мрежа на 4 държави

Румънският оператор на газопреносната мрежа - „Трансгаз”, започна изграждането на румънския участък от газопровода БРУА, който ще свързва България с Румъния, Унгария и Австрия, съобщават от компанията.

В съобщение на Министерството на икономиката се посочва, че „Трансгаз” е започнала строежа на първата фаза от газопровода БРУА, който е обект от национален и регионален интерес.

Той е включен в списъка на проектите за Централна и Южна Европа за свързване с газ (CESEC), защото носи значителен принос за повишаване на сигурността на доставките на газ и за степента на регионална взаимосвързаност.

40% от оценените допустими разходи са покрити от Европейския съюз чрез безвъзмездна помощ от 179.3 млн. евро. Стойността на първата фаза се оценява на 478.6 млн. евро.

Фаза 1 започва от румънските населени места Подишор (на границата с Унгария) и Рекаш (в южната част на черноморския бряг) с дължина 479 км. След завършване на Фаза 1 БРУА ще осигорява двупосочен газов поток към България - през междусистемния електропровод Гюргево – Русе. Той ще е в обем от  1.5 млрд. тона годишно.

Министърът на икономиката Данут Анруша заяви, че е доволен от начина, по който „Трансгаз” ръководи работата на проекта БРУА досега и подчерта важността му като добави, че е много важно да се спазят сроковете за изграждането му. "Проектът е стратегически за Румъния, за Министерството на икономиката и за „Трансгаз”. Календарът трябва да се спазва строго, защото това е инвестиционен проект, който е твърде важен, за да си позволим отклонения от графика.

Коментари: 0