Трудовите злополуки в България са намалели наполовина за 10 години

За безопасни условия на труда са предвидени 80 млн. лв. европари

Трудовите злополуки в България са намалели наполовина за 10 години

Трудовите злополуки в България са намалели с над 1300 през последните десет години, заяви министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на откриването на кампанията за отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа.

През миналата година трудовите злополуки са били 2257. За последните десет години  инцидентите с летален изход са намалели с почти 50%. През 2016 г. те са били 71. В световен мащаб трудовите злополуки са около 2 млн. годишно. Над 160 млн. работници всяка година се разболяват от професионални заболявания.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени 80 милиона лева за проекти по схемата „Безопасни условия на труд” а фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика ежегодно финансира проекти за подобряване условията на труд в българските предприятия и проекти за минимизиране на професионалните заболявания.

„Имаме инструментите, политиката и вижданията как условията на труд в българските предприятия да бъдат подобрени. Нека всички ние заедно – правителство, работодатели и синдикати, да гарантираме, че българските работещи ще се чувстват удовлетворени и сигурни на своето работно място“, заяви министър Донев, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Той добави, че МТСП в сътрудничество със синдикалните и работодателските организации разработва национални програми и стратегии за безопасност и здраве на работното място.

Коментари: 0