Трябват повече пари за спрените блокове на АЕЦ \"Козлодуй\"

След 2020 г. Брюксел да спре програмите за подпомагане на България, Литва и Словакия, препоръчва Европейската сметната палата

Европейската сметната палата:

Трябват повече пари за спрените блокове на АЕЦ \
България трябва да отдели повече пари от бюджета си, за да покрие окончателно спиране на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй", пише в доклад на Европейската сметна палата, цитиран от БНР. Докладът се отнася за закриването на ядрените реактори у нас, в Литва и Словакия. 

Според одиторите европейската помощ от почти 3 млрд. евро не достига и затова трите страни трябва да заделят повече собствени средства, за да закрият безопасно мощностите в атомните централи "Козлодуй", "Игналина" и "Бохунице". Закриването на тези реактори беше едно от условията за присъединяване към ЕС. Според сметките на Сметната палата плащанията може да скочат двойно и да достигнат 11,4 милиарда евро.

Прогнозата е , че за извеждане от експлоатация на реакторите на АЕЦ "Козлодуй" ще се похарчат 1,59 млрд. евро. Ако се включат разходите, свързани с окончателното погребване на отработено ядрено гориво, сметката ще набъбне до 2,697 милиарда. За текущия бюджетен период България ползва 731 милиона евро от ЕС, и според разчита на одиторите за пълното приключване на дейностите не достигат над 1,6 милиарда. Най-много за проектите харчи Литва, следвана от Словакия. Сред причините са липса на експертен персонал, инфлация, лошо планиране и забавяне на редица важни инфраструктурни проекти.

Една от препоръките на Сметната палата е след 2020 г. Брюксел да спре програмите за подпомагане на трите страни, а София и останалите да започнат да плащат повече още от догодина. Съфинансирането дава по-голям стимул на получателите да търсят най-добро съотношение качество-цена и да постигат напредък по програмите, пише в доклада.

Цитира се международна конвенция, според която Литва, България и Словакия трябва да спазват принципа "замърсителят плаща", което означава, че производителите на отпадъци следва да поемат разходите за управлението им, за да се предотврати увреждане на човешкото здраве и околната среда.
Коментари: 0