Цените на производител в промишлеността спадат

В добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.9%.

Цените на производител в промишлеността спадат
720 ~ 2 мин. четене

Индексът на производител на вътрешния пазар през октомври 2015 г. е с 0,6% под равнището от предходния месец. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Намаление на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,5%, в преработващата промишленост - с 0,1%. За сметка на това в добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.9%.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали, на облекло и при производството на изделия от каучук и пластмаси. Увеличение от НСИ отчитат при производството на напитки - с 1,6%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители.

На годишна база намаление в цените е регистрирано в добивната промишленост със 7,7%. В преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Понижение е отчетено и при производството на основни метали, на метални изделия, без машини и оборудване, ремонта и инсталирането на машини и оборудване.

През септември общият индекс на цените на производител се понижава с 0,7% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. 

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали и при обработката на кожи. Статистиката регистрира ръст при производството на напитки и при производството на химични продукти.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през октомври 2015 г. е с 4,9% спрямо октомври 2014 година.

По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - със 7,4%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,1%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,6%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 6,2%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и при производството на химични продукти - по 5,2%.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg