„Войната“ на петролния пазар ще спъне прехода към чиста енергия

Правителствените политики могат да се променят поради настоящата ситуация на петролния пазар

„Войната“ на петролния пазар ще спъне прехода към чиста енергия
Продължаващата ценова война на петролния пазар, която предизвика срив на котировките, ще се отрази неблагоприятно на желанието на страните да преминат към чиста енергия, заяви Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (IEA), цитиран от Financial Times.

Анализаторите предупреждават, че ценовата война на петролния пазар, заедно със забавянето на глобалния икономически растеж, може да засегне търсенето на електрически автомобили и да намали привлекателността на мерките за подкрепа на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

За разлика от периода на ниски цени на петрола, наблюдаван през 2014-2016 г., сега много страни, включително Великобритания и ЕС, си поставят амбициозни цели да постигнат нулеви емисии на въглероден диоксид през следващите десетилетия, което изисква значителни промени в използването на енергия.

Според Бирол настоящата ситуация ще бъде добър тест за ангажиментите в областта на климата, които правителствата и компаниите поеха наскоро. Според анализаторите вниманието на държавите и компаниите ще изчезне, когато пазарните условия станат по-неблагоприятни.

Ситуацията се влошава от факта, че ниските цени на енергията обикновено намаляват икономическите ползи от пестенето на енергия и намирането на начини за нейното използване.

„По-евтината енергия винаги води до по-ниска енергийна ефективност“, каза Бирол. „Ниските цени на енергията ще направят енергоспестяващата икономика по-малко привлекателна поради евтините петрол и газ“, обясни експертът. 

FT отбелязва, че промените в цените на петрола не засягат пряко производството на електроенергия, тъй като петролът рядко се използва за производство на електроенергия. Въпреки това правителствените политики, които ще определят бъдещето на възобновяемата енергия, могат да се променят поради настоящата ситуация на петролния пазар.
Коментари: 0