Цялото ръководство на консолидационната компания е сменено

Служебният икономически министър е установил множество нарушения при управлението на държавното дружество

Цялото ръководство на консолидационната компания е сменено
Цялото ръководство на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, назначено от предишния министър на икономиката Божидар Лукарски, ще бъде сменено. Проверка на служебния министър Теодор Седларски е показала множество проблеми в дейността на дружеството, които са потвърдени от администрацията на Министерския съвет. Конкретният случай е продажбата на сграда от „Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки“ ЕООД.

Открити са обаче и множество други проблеми като продажба на имоти без необходимото разрешение, непозволено аутсорсване на дейности, занижен контрол върху активите и т.н.

От официалното съобщение на министерството става ясно, че служебният министър е възложил на 16 и 17 март конкретни мерки, които следва да бъдат изпълнени от ръководството на компанията. Мерките са били в сферата на действия, свързвани с по-добро корпоративно управление и спирането на  неприемливи предстоящи дейности в конкретни дъщерни дружества. Възложените задачи до настоящия момент не са реално изпълнени, което дава основание на министъра на икономиката да предприеме действия за промяна на персоналния състав на Съвета на директорите на компанията.

С разрешение на Съвета на директорите на консолидационната компания, управителят на института е продал сграда на „София-БТ“ АД, без да получи необходимото разрешение от Министерски съвет.
Освен това са установени и други факти, свързани със занижен контрол по отношение на дъщерни компании, с което е забавен диалогът и търговската дейност с международни компании.

В някои от дъщерните компании е установен стартиращ процес на аутсорсване на дейности към външни партньори, което се счита за недобра корпоративна практика.

„Държавна консолидационния компания“ ЕАД е най-големият  холдинг от системата на Министерството на икономиката, който  управлява значими по обем активи и дружества и е отговорен за развитието на проекти,  свързани не само с развитието на икономиката и външната търговия, а и с военно-отбранителния комплекс на държавата.
Коментари: 0