Участваме в три приоритетни проекта за доставки на газ

Те са част от общо седем проекта със значителен принос за Централна и Югоизточна Европа

Участваме в три приоритетни проекта за доставки на газ

Снимка: МИЕ

Три проекта с българско участие са сред седемте приоритетни проекта в Плана за действие към Меморандума за разбирателство за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен газ. От името на България заместник-министърът на енергетиката Антон Павлов подписа документа днес в Дубровник, съобщиха от пресцентъра на Министерство на енергетиката. 

Приоритетните проекти с българско участие, които трябва да се реализират според плана за действие към меморандума, са  междусистемните газови връзки Гърция - България  (IGB) и България - Сърбия (IBS), както и рехабилитацията, модернизацията и разширението на българската национална газопреносна мрежа. Те са част от общо седем проекта със значителен принос за решаване на регионалните проблеми и висока степен на зрялост. Благодарение на тяхната реализация ще се постигне целта държавите от Централна и Източна Европа и Адриатическия регион да имат поне по три източника на природен газ."Радостен съм, че успяхме да защитим три проекта с българско участие, които намериха място сред приоритетите на европейско равнище. Уверен съм, че тяхната реализация ще съдейства за по-сигурни доставки на природен газ за района на Югоизточна Европа и за модернизацията и рехабилитацията на българската газопреносна инфраструктура", каза заместник-министър Антон Павлов след подписването на документа. 

Меморандумът за разбирателство за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен газ е част от инициативата за изграждане на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа между ЕК, държавите-членки на Групата на високо равнище за газовата междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа и договарящите страни от Енергийната общност. Документът има за цел да формира политическа рамка за общ, съгласуван и солидарен регионален подход за изграждане на газова междусистемна свързаност на страните от Централна и Югоизточна Европа.

Групата на високо равнище беше сформирана и проведе първото си заседание в София на 9 февруари 2015 г. 
Коментари: 0