Учредиха Българо-Йеменска търговско-промишлена палата

$4,5 млн. е българският износ за Йемен през 2014 г.

Учредиха Българо-Йеменска търговско-промишлена палата
Учредиха Българо-Йеменска търговско-промишлена палата (БЙТПП). Основната й цел е да работи за развитие на икономическото сътрудничество и двустранните бизнес отношения между Република България и Република Йемен.

БЙТПП ще подпомага стопански организации от двете страни за контакти с цел търговия, инвестиционна дейност, излизане на трети пазари, реализиране на научно-технически проекти, съвместно участие в инфраструктурни проекти, туроператорска, транспортна и друга икономическа дейност.

Председател на управителния съвет на БЙТПП е инж. Димитър Белелиев, който има над 15-годишен опит като ръководител в енергийния сектор. 

"Ще работим за активизиране на бизнес отношенията между България и Йемен и за реализиране на големия потенциал на двата пазара. Отворени сме за сътрудничество с представители на местните и държавните власти, други неправителствени организации, както и с международни организации", коментира инж. Белелиев. 

Сред дейностите на БЙТПП са също сътрудничество с държавни органи за създаване на договорно-правна база, стимулираща развитието на икономическите връзки между България и Йемен; подпомагане разрешаването на въпроси от икономически характер; лобиране за улесняване на връзките между представители на бизнеса; подпомагане, насърчаване и защитаване на интересите на членовете си; разработване и внедряване на предложения, анализи, експертизи и други. 

Палатата предвижда срещи и делегации на представители от двете държави. Първите мероприятия се планират за началото на месец септември 2016 г. 

БЙТПП е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение №1/16.03.2016 г. като Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза. 
Коментари: 0