Ударените от COVID-19 рибари могат да кандидатстват за финансиране

Стартира прием на проекти по извънредните мерки в Програмата за морско дело и рибарство

Ударените от COVID-19 рибари могат да кандидатстват за финансиране

Снимка: Unsplash

544 ~ 2 мин. четене
Рибарите и занимаващите се с аквакултури, които са били засегнати от кризата вследствие на пандемията от COVID-19, вече могат да кандидатстват с проекти по трите извънредни мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в профила си във Facebook. 

Мерките се очаква да подпомогнат близо 720 рибари, собственици на риболовни кораби, аквакултурни стопанства, преработвателни предприятия, както и икономически оператори в сектора на рибарството и аквакултурите. 

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за покриване на разходи на разходи, свързани със закупуване на стоки, суровини и материали; разходи за съхранение; разходи за външни услуги, включително режийни разходи и такива за логистични услуги. Чрез нея по трите извънредни мерки ще могат да бъдат покрити и разходи за персонал, възнаграждения, осигурителни и здравни вноски, които са за сметка на работодателя. Така ще бъде подпомогната и заетостта в сектора.

Ето и мерките, по които може да се кандидатства: 
  1. Бюджетът за приема по мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност“ е малко над 2 млн. лв. 
  2. По мярка 2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството“ заделеният финансов ресурс е 10.5 млн. лв. 
  3. С 4.7 млн. лв. по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще се компенсират загубите на преработвателните предприятия в сектора, в резултат от пандемията.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за риболовен кораб, аквакултурно стопанство или преработвателно предприятие е 80 000 лв., а максималният интензитет е 100%.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите мерки е 3 юли 2020 г. или до изчерпване на средствата по всяка една от тях.

Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях може да се намерят тук

Подкрепи Economic.bg