УниКредит ще предоставя субсидирани кредити на социални и микро предприятия

Програмата за банкови дейности със социално въздействие стартира първо в Италия, като за 2 г. цели да предложи нови кредити за 100 млн. евро

УниКредит ще предоставя субсидирани кредити на социални и микро предприятия
544 ~ 2 мин. четене

УниКредит лансира нова програмата за банкови дейности със социално въздействие. Целта й е да спомага за положителното социално въздействие чрез подпомагане на физически лица, микропредприятия и социални инициативи.

Програмата стартира първоначално в Италия. В последствие вероятно ще бъде разпространена в другите страни, където групата е представена. Инициативата ще се фокусира върху набирането на кредитиране, споделянето на финансов и бизнес опит и умения с общностите и изграждането на мрежи сред единомислещи организации като социални и търговски сдружения, фондации и публични институции.

УниКредит се ангажира много сериозно с каузата за корпоративната социална отговорност. Групата традиционно участва в редица дейности, свързани със социално въздействие, включително финансиране на регионални инициативи за спешно подпомагане в Италия, подпомагане на финансовото образование, ангажименти към социални предприятия, както и работа с потребителски асоциации.

Инициативата има за цел да подпомага обществеността в средносрочен до дългосрочен план. Програмата за банкови дейности със социално въздействие ще се фокусира върху:

- Микрокредитиране: Всички филиали на УниКредит в Италия ще предлагат кредити, експертен опит и подпомагане на микропредприятия, които често са с ограничен достъп до традиционни банкови продукти и услуги. Като се опира на мрежа от партньори, УниКредит ще определи, избере и финансира проекти, които подпомагат социалното приобщаване и увеличаването на работната заетост. Благодарение на мрежа от доброволци – настоящи и бивши служители на УниКредит, групата ще предлага консултации, за да подпомага избраните компании в техния растеж и развитие. УниКредит планира да отпусне повече от 5000 кредита през следващите две години, за да стане пазарен лидер за микрокредитиране в Италия.

- Финансиране с въздействие: УниКредит ще предостави субсидирани кредити и продукти и услуги на конкурентни цени на предприятия със стопанска и нестопанска цел, мисията на които е да оказват социално въздействие в различни сфери. Например такива, които увеличават и насърчават социалното приобщаване. Програмата е предназначена да подпомага социалните иновации като положителен фактор на промяната. УниКредит ще споделя истории на успеха и ще насърчава нови партньорства и мрежи. Освен това УниКредит ще допринася за развитието на финансирането на пазара на социалното въздействие като предложи нови кредити, възлизащи на 100 милиона евро през следващите две години.

Подкрепи Economic.bg