Услугите в хазарта стават електронни

Изцяло се унифицира процедурата по електронното подаване на заявления до Държавната комисия по хазарта

Услугите в хазарта стават електронни
Административните услуги по Закона за хазарта и наредбите към него ще могат да се осигуряват по електронен път. Това предвиждат промени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета от правителството.

Изцяло се унифицира процедурата по електронното подаване на заявления до Държавната комисия по хазарта, с което отпада необходимостта от допълнително уреждане на въпроса в други актове, мотивират промените министрите.

С цел намаляване на регулаторната и финансовата тежест върху организаторите на хазартни игри няма да бъдат събирани данни, които вече са били предмет на преценка от компетентен орган.

Отпада задължението за предоставяне на списък с наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера на свързаните в съответната джакпот система игрални автомати.

Отпада и задължението за представяне на удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни, за вписване в публичния регистър на администраторите на лични данни.

Предвид измененията на Закона за хазарта, в сила от 1 януари 2014 г., са направени редакции в текстовете на наредбата с цел унифициране на терминологията, използвана от законодателя.
Коментари: 0