Увеличават капитала на на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД

Въпреки спирането на проекта, той все още трупа разходи

Увеличават капитала на на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД
280 ~ 2 мин. четене

Правителството прие разпореждане за увеличаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД чрез издаване на акции на стойност 38 000 лева. Средствата, които ще бъдат придобити от държавата чрез Министерството на финансите, са необходими на компанията за разплащане през 2015 г. на задължения по сключени международни споразумения.

Проектната компания е акционер в регистрираната в Холандия международна проектна компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ (ТПБ) и притежава 24,5% от капитала й. Във връзка със Закона за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, българското дружество предприе необходимите фактически и юридически действия за напускането като съдружник и ликвидацията на ТБП. 

Българският акционер изпрати предложение до останалите акционери в ТБП за приемане на съвместно решение за доброволна ликвидация на международната проектна компания. След получени откази от акционерите, българската страна предприе действия по ликвидация на ТБП пред Търговската колегия на Апелативния съд в Амстердам, Холандия.

В момента, при минимизирани годишни разходи, управлението на ТБП е възложено на външно мениджърско холандско дружество, като финансирането се осигурява чрез годишни вноски от страна на акционерите съобразно дяловото им участие. С постановление на МС ще се осигурят необходимите средства за обезпечаване на задължението за финансиране на дейността на управляващото дружество през 2016 г. Предвид предприетите от българска страна действия по стартиране на съдебно производство пред търговския съд в Холандия и необходимостта от ограничаване на възможни неблагоприятни развития на делото, ПКНБА БГ трябва да обезпечи очакваното искане за премийни вноски в капитала на ТБП до края на 2015 г.

Подкрепи Economic.bg