Vivacom – перла в новата корона на United Group

През първото тримесечие на 2021 г. българският телеком е донесъл една трета от приходите на новия си собственик

Vivacom – перла в новата корона на United Group

Снимка: Красимир Свраков

1560 ~ 3 мин. четене
Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова

Българският телеком оператор Vivacom се очертава като един от водещите източници на приходи за новия си собственик United Group. През първото тримесечие на 2021 г. родният играч генерира 29% от постъпленията на компанията майка, като той е следван от Telemach Словения с 14%, гръцкия Forthnet също с 14%, SBB Сърбия с 13% и Telemach Хърватия с 10%. Telemach Босна и Херцеговина и Telemach Черна гора са допринесли с по по-малко от 5% към приходите на холдинговата структура.

Приходите за първото тримесечие на 2021 г. на Vivacom са 130 млн. евро, като от тях най-голям дял имат телекомуникационните услуги (102.7 млн. евро). Мобилните услуги са донесли 64 млн. евро, а продажба на мобилни телефони и други стоки – 15.8 млн. евро.

За петте месеца на 2020 г., през които Vivacom официално се води собственост на United Group, тя е донесла на компанията майка 227.5 млн. евро. Изчисленията показват, че ако българският телеком е бил част от портфолиото ѝ през цялата 2020 г., е щял да вкара в общата хазна 522.5 млн. евро.

За сравнениe, общите приходи на United Group за миналата година възлизат на близо 1.2 млрд. евро. Любопитна подробност е, че компанията придоби българската Vivacom за приблизително същата сума.

Подемът на United Group

За да достигнат тази сума, приходите на United Group през 2020 г. са се увеличили с 56.5% – от 741.8 млн. евро през 2019 г. А тези за първото тримесечие на 2021 г. отбелязват още по-голям скок – със 126.5% спрямо първото тримесечие на 2020 г. до 439.4 млн. евро.

Отчитайки приноса на придобитите компании през финансовата година, годишните приходи (PF L2QA) към март 2021 г. възлизат на 1.93 млрд. евро.

Коригираната EBITDA (печалба преди лихва, данъци и амортизации) се увеличава с 52.5% до 481.3 млн. евро през 2020 г. от 315.6 милиона евро през 2019 г. През първото тримесечие на 2021 г. коригираната EBITDA се увеличава с 111.8% до 179.2 милиона евро от 84.6 милиона евро през първото тримесечие на 2020 г.

Инвестициите (Капиталови разходи) се увеличават с 57.3% до 310.2 млн. евро през 2020 г. от 197.2 млн. евро през 2019 г., докато капиталовите разходи за първото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 57.9% до 91.3 млн. евро спрямо 57.8 млн. евро през първото тримесечие на 2020 г.

В резултат на това конвертираните парични средства (коригираната EBITDA минус капиталовите разходи) достига 171.1 милиона евро през 2020 г. в сравнение със 118.4 милиона евро през 2019 г. За първото тримесечие на 2021 г. достигат 87.9 милиона евро сравнено с 26.8 милиона евро за първото тримесечие на 2020 г.

Трамплинът са придобиванията

За положителния тренд в развитието си компанията изтъква стратегическите придобивания на водещи телекомуникационни доставчици и медийни услуги в Югоизточна Европа. Навлизането на United Group в Хърватия, България и Гърция увеличи цялостно покритието на пазара, обслужван от компанията, до приблизително 40 милиона души.

2020 г. беше една от най-трансформиращите години в нашата история, а 2021 г. изглежда също толкова важна. Положителните тенденции в оборота и EBITDA продължиха през цялата 2020 г. и 2021 г. Нашият стабилен растеж бе подкрепен от ключови придобивания, които откриха нови пазари за нас и които са в основата на продължителната лидерска позиция на United Group в региона като доставчик на телекомуникационни и медийни услуги. Виждаме значителни възможности за растеж на всеки нов пазар, както и полезни взаимодействия с останалата част от United Group”, коментира главният изпълнителен директор на United Group Виктория Боклаг.

Като важни постижения след придобиванията United Group изтъква старта на нови бизнес стратегии, развитието на телекомуникационните мрежи. В България например тя започна ребрандирането на Vivacom, която се сдоби с ново лого, и задълбочи цялостната си стратегия със старта на EON, телевизионни и интернет платформи в региона.

Експанзията в България продължава

Компанията също реализира придобивания в България в края на 2020 г. и началото на 2021 г., за да подсили бизнеса на United Media. Те включваха най-голямата медийна компания в страната – Nova Broadcasting Group и вестникарския бизнес „Вестник Телеграф“.

Конкретно Vivacom погълна ключовите интернет и кабелни доставчици Net1, ComNet и N3. Операторът обаче не спря дотук, а продължи експанзията си с нови и още по-разнообразни поглъщания. Миналия месец компанията поиска одобрение от Комисията за защита на конкуренция за общо четири сделки – на доставчици на интернет и телевизия, но и на създатели на програми, както и на такива, които изграждат мрежова инфраструктура.  

Коментари: 0