Време е държавата да стимулира заетостта в регионите

Северозападна България е черна дупка за дуалното образование

Време е държавата да стимулира заетостта в регионите

Снимка: Economic.bg

1260 ~ 3 мин. четене
Автор: Цветан Петров

Време е държавата да обърне по-голямо внимание на българските региони и най-вече на заетостта в тях. Този дух витаеше на осмата специализирана конференция „Образование и бизнес“. Обсъдени бяха пречките пред сегашната образователна система, потенциалът на дуалното обучение и какво трябва да направят както компаниите, така и властите, за насърчаване на работата и живота в различните български региони.

Денис Кнобел, посланикът на Швейцария в България, подчерта успеха на проекта „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ (ДОМИНО). Въпросният проект, който се реализира с швейцарско финансиране, вече работи в редица български градове, сред които София, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Габрово и др.

„Дуалното обучение увеличава производителността на компаниите и повишава конкурентоспособността на България на отворения европейски пазар“, каза Кнобел. „Тук в България има особено силно търсене на дуалното образование. Започнахме преди три години с две училища и 80 ученици, а днес имаме над 30 училища, повече от 1100 ученици и най-важното – имаме над 180 компании, които са наши партньори“, добави швейцарският посланик. По думите му желанието за партньорство от страна на компаниите е ключовият фактор за успех на програмата ДОМИНО в България.

Кнобел обаче посочи, че макар училища с дуално обучение по тази програма вече да има в почти цяла България, то регионът на Северозападна България остава черна дупка – там няма нито една компания и училище, които да работят заедно. „Това е защото се нуждаем от компаниите, нуждаем се от частния сектор. Без търсене от страна на фирмите програмата не може да се развива“, каза той.

Да не забравяме обаче, че икономическото развитие и присъствието на големи компании в регионите до голяма степен зависи от работата на държавата. Именно за това напомни Анелия Димова, директор „Човешки ресурси“ за Югоизточна Европа на медодобивната компания „Аурубис България“.

„Малките населени места трябва да бъдат привлекателни за живеене. Това включва не само образование, но и подходяща технологична, социална, културна среда, както и подходяща инфраструктура и добро здравеопазване. Тук вече идва и ролята на държавата. Да, бизнесът подкрепя, но подобряването на средата за живот не е по силите само на бизнеса и усилията трябва да са взаимни“, каза Димова.

Като основно предизвикателство, с което компаниите не могат да се борят сами, тя посочи и демографската криза. „Броят на учениците непрекъснато намалява на фона на запазилия се поне към този момент брой на образователните институции“, отбеляза Димова.

За да бъде преодоляна кризата с отрицателния прираст на българското население ще трябват години. Не по-малко време отнема всяка една образователна реформа, а бизнесът е динамичен и той постоянно бърза. За това напомни Стефан Стоянов, зам.-кметът по образование на Пловдив.

„Свидетели сме на нови индустрии, нови производства, „Индустрия 4.0“ вече е в разгара си, живеем във времето на четвъртата индустриална революция. Всичко това трябва да ни даде кураж да мислим за революция в образованието. Образователната система не може да се справи сама, няма как сама да се реформира“, каза Стоянов. Той подчерта, че и според него единственият начин за адекватна промяна на системата на образованието е бизнесът да е активен участник в нея.

Описани бяха редица успешни примери както от България, така и от чужбина, за успешно сътрудничество между гимназии и компании. Обсъдено беше какъв трябва да е учителят на XXІ в. и защо той освен професионалист трябва да е и ментор, който да учи децата на креативност и критично мислене. За съжаление, на конференцията имаше само представители на местната власт, затова нямаше как да се разбере гледната точка на правителството спрямо дадените препоръки.

Коментари: 0