Все повече чужденци посещават България

Тенденция на ръст има и при пътуванията на българи в чужбина

Все повече чужденци посещават България
1368 ~ 3 мин. четене

Значителен ръст на чужденците, посетили България през април 2017 г., както от страни от Европейския съюз (ЕС), така и от тези извън него. Тези тенденции отчита Националният статистически институт (НСИ).

През април 2017 г. посещенията на чужденци в България са 633.7 хил., което е с 13.5% повече в сравнение с април 2016 г. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 19.5%, с други цели - с 18.1%, и цел почивка и екскурзия - с 6.8%.

По-голямата част от гостите на страната ни идва от ЕС – 56.8%, което е с 15.8 повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички държави от алианса: Полша - с 43.9%, Италия - с 42.0%, Австрия - с 34.5%, Обединеното кралство - с 29.4%, Германия - с 26.8%, Румъния - с 12.1%, и други.

Институтът отчита ръст и при посещенията на граждани от други европейски страни - с 9.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 12.6%. През април 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 40.2%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.7%, и със служебна цел - 21.1%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 96.1% от всички посещения на граждани от Израел и 84.1% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 62.1% от всички посещения на граждани от Испания, а с други цели са 53.5% от посещенията на граждани от Румъния.

Тенденция на ръст има и при пътуванията на българи в чужбина. През април 2017 г. те са 548.8 хил., което е повишение със 17.7% над регистрираните през април 2016 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия - с 46.1%, Гърция - с 38.1%, Австрия - с 36.1%, Испания - с 24.4%, Обединеното кралство - с 23.6%, Румъния - с 19.6%, Германия - с 19.5%, бившата югославска република Македония - с 14.0%, Сърбия - с 12.9%, Турция - с 5.1%, Франция - с 4.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Португалия - с 25.8%, Украйна - с 25.8%, Руската федерация - с 10.5%, Чешката република - със 7.8%, и други.

Пътуванията на по-голямата част от последните традиционно са свързани с посещения на близки и роднини, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – те представляват 46.4% от всички пътувания. Следват тези със служебна цел – 27.6% и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.0%.

В сравнение с април 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 32.0%, с други цели - с 18.8%, и с цел почивка и екскурзия - с 4.0%. През април 2017 г. с други цели са били 67.4% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Гърция са 40.3%, а тези към Испания и Италия с цел почивка и екскурзия са съответно 47.4 и 42.2% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Подкрепи Economic.bg