За четвърта поредна година БФБ организира „Ден за акции”

Всички инвестиционни посредници няма да таксуват своите клиенти

За четвърта поредна година БФБ организира „Ден за акции”
572 ~ 2 мин. четене

Инициативата на Българска фондова борса (БФБ) „Ден за акции” тази година ще се проведе на 13 юни. В този ден всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

„Денят за акции” се провежда за четвърта подред година и има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България. Инициативата се организира от Българска фондова борса-София и Централен депозитар.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия

 „Инициативата се очаква с нетърпение от индивидуалните инвеститори в страната и е силен инструмент за засилване на тяхната активност и роля на финансовите пазари. Очакванията ни тази година са отново да бъдат реализирани 3-4 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.

„Близо 20 000 души провериха собствеността си върху акции за четири месеца, чрез електронните услуги на Централен депозитар. Това е един добър показател за засилване на интереса на индивидуалните инвеститори към капиталовия пазар.“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Миналото издание на кампанията беше окуражаващо за пазара. През 2017 г.в „Деня за акции” бяха сключени 1091 сключени сделки и БФБ отчете оборот от 2.5 млн. лв.

Коментари: 0