Заплатите са нараснали с още 11% през второто тримесечие

Това е леко забавяне на темпа спрямо първото тримесечие, но е над нивото от 2018 г.

Заплатите са нараснали с още 11% през второто тримесечие

Снимка: Pixabay

Разходите на работодателите за възнаграждения са се увеличили с 10.9% през второто тримесечие на 2019 г., показват данните на НСИ. По сериозен е ръстът в сектора на услугите (11.1%), където базата е по-ниска, но и при индустрията има значително увеличение – с 9.3%. Това е леко забавяне на темпа спрямо първото тримесечие, но е над нивото от 2018 г.

Статистическата разбивка показва, че секторът с най-голям ръст на заплатите е образованието. Но там нарастването на възнагражденията е основно административно. От началото на тази година заплатите на педагогическия персонал в страната бяха вдигнати средно с 20%, а минималната учителска заплата стана бруто 920 лв.

При операциите с недвижими имоти също има значително повишение на годишна база – с 16.3%, като тук голяма роля играя повишаващите се цени на имотите – както за продажба, така и за наем.

Но при почти всички сектори, които отчита националната статистика, нарастването е с над 10%. Най-малко е нарастването в добивната промишленост – с 5.4% на годишна база. Под 10% е увеличението в преработващата промишленост, комуналните услуги, енергетиката и държавното управление.
Коментари: 0