Започва регистрацията на участниците в бъдещата газова борса

„Газов хъб Балкан” ще предложи на кандидатите да подпишат споразумение за участие в предстоящите търгове

Започва регистрацията на участниците в бъдещата газова борса

Снимка: Wikipedia

Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев
Компанията „Газов хъб Балкан” ЕАД, 100% дъщерна на държавната „Булгартрансгаз”, започва регистрация на потенциалните участници в Програмата за освобождаване на газ за 2020 г. - според изискванията на чл. 176а от последните изменения на Закона за енергетиката от 8 октомври. За целта фирмите, бъдещи търговци на Платформата за търговия с природен газ, ще трябва да попълнят и изпратят по мейл специална регистрационна форма, която могат да намерят на страницата на дружеството.

Тъй като първият търг за освобождаване на количества газ, които ще се търгуват на борсата, е планиран за 9 декември, от „Газов хъб Балкан” искат попълнената регистрационна форма плюс останалите необходими документи да бъдат изпратени в електронен вид не по-късно от 4 декември, а в сканиран вид да бъдат изпратени в деловодството на компанията в запечатан плик до 6 декември.

Въз основа на попълнената регистрация и изпратените документи „Газов хъб Балкан” ще предложи на кандидатите да подпишат споразумение за участие в предстоящите търгове. От компанията уточняват, че регистрацията не задължава кандидатите да направят обвързващи оферти в търговете.

Припомняме, че минималните количества газ, които ще могат да бъдат търгувани на бъдещата платформа, са 1 МВтч, или около 94 куб. м при температура 20 градуса.
Коментари: 0