Затягат правилата за назначаване на чиновници чак от 2017-а

Това стана ясно от законопроект за изменение Закона за държавния служител, публикуван за обществено обсъждане

Затягат правилата за назначаване на чиновници чак от 2017-а

Правителството ще затегне правилата за назначаване на служители, но това ще стане чак от средата на 2017 г. Тогава ще влезе в сила и новият модел  за провеждане на конкурс за заемане на държавна служба, който ще се проведе на два етапа.

Това стана ясно от законопроект за изменение Закона за държавния служител, публикуван за обществено обсъждане в понеделник. По-съществената поправка в закона, която ще влезе в сила след обнародването на закона, е забраненада се назначават хора на ръководни позижии на непълно работно време.

Конкурсите за длъжност в държавната администрация ще се провеждат на два етапа – централизиран, чрез тест, който трябва да определи общите познания на кандидата, и децентрализиран, който ще се провежда от конкретния орган по назначаване, и който трябва да определи дали кандидатът притежава специализираните компетенции, нужни за съответната длъжност.

За назначаване по заместване, кандидатът трябва да е преминал централизирания етап на конкурса, а не както дасега, да отговаря на общите условия за назначаване. Забранява се назначаването на служители на ръководни позиции и непълно работно време. Мотивът е, че те ръководят служители, работещи на 8-часов работен ден, съобщи DarikNews.

Ще се въведе и изискване за задължително провеждане на централизирания етап на конкурса, когато се назначава служител на непълно работно време. Управляващите ще забранят и назначаването на заместник в дадена длъжност за повече от един път, като се предвижда в 3-месечен срок от освобождаването на длъжността, администрацията да е длъжна да предприеме действия за нейното заемане.

Коментари: 0