Заявките ни по плана \"Юнкер\" са за едва 2 млрд. евро

Необходима е активизация на частния бизнес, заяви Божидар Данев

Заявките ни по плана \

Снимка: БГНЕС

Напоследък често се задава въпросът дали трябва да участваме в Инвестиционния план за Европа (известен още като план "Юнкер") с вноска от 100 млн. евро? Не забравяйте нещо много важно – планът "Юнкер" за първи път не разрешава на държавата да се намесва в разпределянето на средствата, които ще бъдат отпуснати по него.

Ще уточня, държавата не може да кандидатства за тези средства. Тук ще работи само частният бизнес, той може да получи кредитиране и ще гарантира ефективното разходване на тези пари.

Да, България подкрепя плана "Юнкер" със 100 млн. евро, постъпления има и ще има и от други страни. Тези средства ще бъдат умножени многократно на основата на редица успешни банкови операции и търсенето на гаранции по тях. Но няма роля на държавата по засилване на активността на българския бизнес да предлага инвестиционни проекти.

Разбира се, както и другите страни, трябва да участваме в този фонд, но проблемът е много съществен – как да накараме родния бизнес да потребява тези средства? Как тези пари да се влеят в модернизацията на българската икономика и на българското общество? Засега ние сме просто смешни в предложенията си. Докато една Англия е дала заявки за проекти на стойност 170 млрд. евро, една Полша – за над 100 млрд. евро, дори Хърватия е с над 5 млрд. евро, ние сме в рамките на наистина смешни цифри – под 2 млрд. евро. На всичко отгоре нашите проекти не отговарят на изискванията, които са заложени в плана "Юнкер".

По другата актуална тема за излишъка в бюджета: истина е, че по предварителни данни първата половина на 2015 г. ще завърши с около 850 млн. лв. излишък в хазната. Това е факт, благодарение на приходите от ДДС и от осигурителните вноски. Тук принос има и подобрената работа на данъчната и митническа администрации. Факт е, че бързо ни бяха върнати и европейските пари, т.е. възстановените средства от ЕК, с което бе осигурена една по-сериозна подкрепа за българския бюджет. Разбира се, говореше се, че този излишък ще бъде по-висок – между 1.5 и 2 млрд. лв., но не стана. 

Добре е, когато има повече приходи, защото всяко движение нагоре осветлява българската икономика. Когато бюджетната година завърши, вероятно ще бъдат направени по-прецизни анализи.

Коментари: 0