Здравното министерство представи план за спасение на „Пирогов“

Мерките са свързани основно с оптимизиране на незаети бройки и елиминиране на дублиращи се дейности

Здравното министерство представи план за спасение на „Пирогов“
632 ~ 2 мин. четене
Изправената пред фалит столична болница „Пирогов“ ще бъде спасявана чрез оптимизиране на незаети бройки и структури с ниска степен на използваемост на леглата, както и елиминиране на дублиращи се дейности. Това предвижда планът за оздравяване на лечебното заведение, който днес бе представен от Министерството на здравеопазването на ръководството на университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина.

Той ще продължи да действа през следващите три години, като здравното министерство ще наблюдава на месечна и тримесечна база изпълнението на плана.

От ведомството на Кирил Ананиев бързат да уточнят, че оздравителният план не предвижда съкращения на медицински персонал и на специалисти по здравни грижи.

Целта е да се постигне максимално ефективно използване на налични кадри, сграден фонд и апаратура. Персоналът на болницата ще бъде разпределен по структури, така че да отговаря на изискванията на медицинските стандарти. По този начин се изпълняват препоръките на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, се казва в съобщението на МЗ.

Предстои директорът на болницата да представи пред персонала новата структура и правилата за формиране на възнагражденията в лечебното заведение. Болницата разполага с необходимия брой лекари в спешните приемни кабинети и отделения, с което ще се гарантира непрекъснатото и своевременно обслужване на пациенти при спешни състояния. Специализантите в болницата също ще участват в работните графици под наблюдението на лекари със специалност. Част от лекарите ще работят в реновирания медицински център на болницата, предвижда планът.

С него се предвижда и подобряване структурата на лабораторните звена, които ще бъдат обединени в общ лабораторен блок. Ще се обособи една обща клиника по хирургия с три отделения. Към момента в „Пирогов“ работят четири хирургични клиники. Ще се създаде една клиника по урология с три отделения, като в момента на територията на „Пирогов“ функционират четири урологични отделения. Предвижда се обособяване на клиника по неврохирургия с 5 отделения, като до този момент функционират 7 неврохирургични отделения. В оздравителния план са предвидени две клиники по ортопедия, при сега налични четири такива.

Предстои да се доизгради и пусне в действие център за спешни съдови състояния със скенер и два ангиографа. Това ще подобри качеството на лечение на пациенти със сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания.

Министерството на здравеопазването и НЗОК ще наблюдават и стриктното спазване на финансовата дисциплина от страна на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ при усвояване на средства за реализирана дейност по клинични пътеки и при спешни състояния.

Като част от оздравителния план е изготвен график за разплащане на просрочените задължения, като мерките не предвиждат натрупване на нови просрочени задължения, а са насочени в посока намаляване размера на наличните към януари 2018 г. над 14 млн. лв. просрочия.

Министерството на здравеопазването продължава работата си по изготвяне и изпълнение на оздравителни планове за лечебни заведения – търговски дружества с над 50% държавно участие.
Подкрепи Economic.bg