Здравното министерство възобнови отново поръчката за линейките

Една и съща фирма два пъти спира търга за закупуването на 400 линейки

Здравното министерство възобнови отново поръчката за линейките
880 ~ 1 мин. четене
Министерството на здравеопазването възобнови търга за закупуването на 400 линейки, след като два пъти една и съща фирма спираше търга. От ведомството съобщават, че съдът е оставил отново без уважение искането за спирането на поръчката от фирмата „Вайнман Технолоджи“ ЕООД. Този път дружеството дори не внесе дължимата държавна такса за разглеждане на жалбата и по този начин Върховният административен съд (ВАС) няма как да образува производство.

Сроковете за подаване на оферти са удължени в съответствие със Закона за обществените поръчки и такива ще се приемат до 10 август. Планираната дата за отваряне на офертите е 13 август тази година. 

Припомняме, че при първото обжалване от фирма „Вайнман технолоджи“ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сметна, че искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка, е неоснователно. 

Основният предмет на дейност на фирмата е търговия на едро с други машини. Едноличен собственик на капитала е Илия Петров Станиславов, а фирмата е регистрирана на 26 април 2018 г. с капитал 100 лв. в жилищен блок в кв. "Борово".

Обществената поръчка за закупуването на 400 броя линейки е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна. Общият бюджет по проекта е над 163 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Освен закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната.
Подкрепи Economic.bg