Земеделските производители ще получават помощта за гориво в брой

Фермерите ще подават заявление за кандидатстване еднократно и ще получават помощта наведнъж

Земеделските производители ще получават помощта за гориво в брой

Въвежда се нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство, съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Променя се механизмът за предоставяне на държавна помощ, според промените акцизът на газьола ще се приспада на земеделците в брой, а не както досега под формата на ваучери.

Това предвиждат промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Схемата ще се прилага след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

Предвижда се земеделските стопани да подават заявление за кандидатстване еднократно и да получават помощта наведнъж. По този начин ще се облекчи процесът на кандидатстване за помощта, като  ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса.

Коментари: 0