Земя на лизинг - нова инвестиционна възможност в земеделието

Този финансов продукт позволява да се печели от поземлен актив, без да се влага голяма сума пари накуп, казват от \"Агрион Финанс\"

Земя на лизинг - нова инвестиционна възможност в земеделието

Лизингът за покупка на земя има инвестиционен потенциал както за фермери и арендатори, така и за хора извън земеделието, казват от водещото дружество за кредитиране в земеделието „Агрион Финансс” . Те могат да се сдобият със земя без да влагат първоначални средства. Процедурата е следната: лизинговото дружество купува желаната земя и след това сключва договор с лизингополучателя, който започва да я изплаща на вноски. В края на периода на лизинговия договор земята става негова собственост.

Освен това „Агрион Финанс” предлага до 100% финансиране на сделката – т.е. ако оценката на компанията за желаната земя съвпадне с продажната й цена, клиентът не дължи процент самоучастие, а директно започва да си погасява лизинговите вноски. Практиката досега в сектора беше лизингополучателят да вложи като самоучастие поне 20% от цената на земята. 

Друго предимство на лизинга като финансов инструмент е, че за периода на лизинга клиентът има право да я отдава под наем и аренда и на практика да печели от нея независимо дали  директно я обработва. След изплащането желаният парцел става негова собственост и може да продължи да му носи доходност. Освен това клиентите получават индивидуални погасителни планове, като вноските могат да се разсрочат за 10 годишен период. Те могат да договорят плащането да стане в удобен момент от годината, казват от „Агрион Финанс”.

Лизингът като финансов инструмент е познат за фермерите. Те се възползват от същите преимущества, когато не могат да извадят пари накуп да си купят още земя или искат да се разраснат, но без да затварят огромна сума свободни средства. Предимствата и потенциалът на този продукт, конкретно в земеделието, са огромни. Затова той се оформя като много подходяща форма на финансиране за сделки със земя, казват експертите.

Лизингът се оказва атрактивна алтернатива и когато фермерите имат нужда от средства. Вместо да реализират земята си безвъзвратно, те могат да я продадат на финансиращото дружество и да откупят обратно на лизинг – т.е. на вноски. Така фермерите си запазват правото да я стопанисват; в дългосрочен план земята остава тяхна собственост, а получават и пари в брой за покриване на други разходи. „Агрион Финанс” финансира и такива сделки.

Коментари: 0