Жените с по-малка средна работна заплата от мъжете

Заетостта на мъжете е най-висока в преработващата промишленост и строителството

Жените с по-малка средна работна заплата от мъжете
172 ~ 2 мин. четене

Равнопоставеността между половете ще бъде включена във всички държавни политики, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в Правец, по време на обсъждане на законопроект по темата на изнесено заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на МТСП.

"В следващите два месеца МТСП ще проведе широка дискусия с всички заинтересовани страни относно проекта на закона", посочи министър Калфин. Той увери, че всички добри идеи ще бъдат включени. Министърът подчерта, че приемането на този нормативен акт е приоритет за българското правителство. "Целта е приетият закон за равнопоставеност на жените и мъжете да бъде достатъчно добър, да съдържа реални мерки и да получи широка подкрепа", поясни вицепремиерът.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров акцентира върху значението на равнопоставеността между половете за постигане в Европейския съюз на икономически растеж.

Той представи данни на Националния статистически институт, които отчитат тенденция към намаляване дела на заетите жени у нас. Средната работна заплата на жените е по-малка в сравнение с тази на мъжете, отчита статистиката. През 2012 г. разликата в заплатите е около 21%, а през 2013г. намалява до 20%. Заетостта на мъжете е най-висока в преработващата промишленост и строителството, докато търговията, образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа са преобладаващите сфери за заетост при жените.

Изнесеното заседание на Националния съвет се осъществява с финансовата подкрепа на програма ПРОГРЕС на Европейската Комисия по проект "Равенство във вземането на решения в икономиката". Проектът цели да подпомогне националната политика за равенство между половете, като насърчи равнопоставеността между жените и мъжете във вземането на решения в икономиката.

Подкрепи Economic.bg