Животновъдите получават общо 81 млн. лв. през тази година

Плащанията ще започнат тази седмица

Животновъдите получават общо 81 млн. лв. през тази година
Общият бюджет по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки, кози-майки и говеда за 2016 г. е в размер на 81 млн. лв. Размерът на средствата вече е определен със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

За първите две групи са предвидени малко над 37 млн. лв. Според официалната информация броят на подпомаганите животни се увеличава с над 33 хиляди, или около 3%. По Схемата за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, помощта е на стойност от 35.43 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. Фермерите кандидатствали по схемата за необвързано производство с говеда ще получат по 190 лв., а за биволи по 336 лв. на животно.

Финансовият пакет по Схемата за преходна национална помощ за говеда за 2016 г. е в размер над 44 млн. лв.

Плащанията ще започнат тази седмица, като Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати в пълен размер субсидиите на стопаните отглеждащи овце-майки и кози-майки. По 102.4 лв. ще получат фермерите отглеждащи говеда и по 183 лв. – отглеждащи биволи. По схемата за необвързано производство остатъкът от подпомагането ще бъде преведен през януари 2017 г.
Коментари: 0