Животновъдите получиха 11 млн. лв. извънредна субсидия

Подкрепата се предоставя въз основа на броя животни, одобрени за подпомагане

Животновъдите получиха 11 млн. лв. извънредна субсидия

Близо 11 млн. лв. субсидии са получили животновъдите от Държавен фонд „Земеделие“. Парите са по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството, съобщиха от фонда.

Средствата са осигурени от националния бюджет (10.9 лв.) и неизразходваните средства от бюджета на ЕС (28 хил. лв.), съгласно регламент от миналата година. Изплатените суми са изчислени на база на ставките, които бяха определени от министъра на земеделието със заповед. В нея е посочен и крайният срок за предоставяне на помощта – 1 септември т.г.

Извънредна помощ получиха общо 17 723 животновъди, като някой от тях са субсидирани по повече от една схема. По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са финансирани 8 283 стопани с 1.85 млн. лв. По Схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство са преведени 6.5 млн. лв. на 7 012 фермери. В третото направление – по Схемата за прилагане на екстензивни методи за производство се разпределят 2.5 млн. лв. между 3 280 земеделски стопани.

Общият размер на плащанията за едно стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23.17 лв. и всички овце и кози в него по 3.27 лв.

Подкрепата се предоставя въз основа на броя животни, одобрени за подпомагане по съответната схема и съгласно указанията, утвърдени от министъра на земеделието и храните, уточняват от ДФЗ.

Коментари: 0