Автор

Автор 9 статии

Мая Петкова-Константинова

Модната полиция на Флоренция

Модната полиция на Флоренция

Колкото повече нови хора прониквали сред аристокрацията, толкова повече властта им щяла да се преразпределя. Как трябвало да бъде решен този проблем? Отговорът се криел в приемането на законодателство, ограничаващо разкоша