Фискалният резерв към края на юни е 11 млрд. лв.

КФП формира повишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 442,3 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към края на юни е 11 млрд. лв., в това число влизат 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Това стана ясно от доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) през първата половина на 2015 г.

Касовото изпълнение на КФП е положително в размер на 889,5 млн. лв (или 1,1% от прогнозния БВП), като се формира повишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 442,3 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 447,3 млн. лв.

Сравнено с края на месец юни 2014 г. бюджетното салдото бе в дефицит с размер 996,4 млн. лв. (т.е. 1,2% от БВП). Така бюджетната позиция на страната се подобрява номинално с 1 885,9 млн. лв. (2,3 процентни пункта от БВП). Ръстът в бюджетната позиция се дължи на увеличението на приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи от помощи към края на юни 2015 г. са в размер на 16 303,6 млн. лв., или 53,7% от разчетите на бюджета за 2015 година. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 2 132,9 млн. лв. (15,1%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 106,5 млн. лв. (9,9%), неданъчните - със 194,8 млн. лв. (10,7%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 831,6 млн. лв. (71,3%).

Неданъчните приходи са в размер на 2 018,9 млн. лв., което представлява 60,4% изпълнение на годишните разчети. Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 998,5 млн. лв., което представлява 66,8% от годишния разчет.

Изплатената вноска на България към ЕС към края на юни възлиза на 505,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: фискален резерв | копка | Коза ностра