БНБ постигна под 2% доходност от управление на резервите

Централната банка разполага с 22.442 млрд. евро

13:28 22.12.2016
Нетният доход от управлението на международните валутни резерви на БНБ през първото полугодие на тази година е 2.06%. Централната банка е успяла да спечели 396.35 млн. евро за шест месеца, а общата стойност на международни валутни резерви към края на юни е 22.442 млрд. евро, показва статистиката.

По компоненти нетният доход се състои от доход от инвестиции на брутните международни валутни резерви в оригинална валута (115.66 млн. евро), доход от валутен дисбаланс (275.86 млн. евро), дължащ се почти изцяло на промяна в цената на монетарното злато в евро и нетен финансов резултат по пасивите, който е положителен (4.83 млн. евро доход) в резултат от въведената от началото на януари 2016 г. нова политика по начисляване на лихвените проценти по свръхрезервите на търговските банки в БНБ и отрицателните пазарни лихвени проценти, които се начисляват по балансите на другите клиенти.От 4 януари 2016 г. влезе в сила нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви на банките, според която БНБ прилага за свръхрезервите на банките лихвения процент по депозитното улеснение на ЕЦБ, когато този процент е отрицателен. БНБ прилага нулев лихвен процент за свръхрезервите, когато лихвеният процент по депозитното улеснение на ЕЦБ е положителен или нулев. Банките реагираха на промените, като през януари 2016 г. превишението на поддържаните резервни активи над изискуемите задължителни минимални резерви (ЗМР) по Наредба № 21 се понижи до 103.1% при 127.8% през декември 2015 г.

През февруари превишението над изискуемия минимум на резервни активи се повиши до 108.1%, след което се наблюдаваше тенденция към плавно понижение, като през юни то достигна 86.7%. Прилагането от БНБ на отрицателния лихвен процент по депозитното улеснение на ЕЦБ върху свръхрезервите на банките доведе до по-бързо предаване на ефектите от паричната политика, провеждана от ЕЦБ върху котировките на междубанковия паричен пазар у нас, вследствие на което се наблюдава съществено понижение при лихвените проценти във всички матуритети, търгувани между банките през първото полугодие.


Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: инвестиции | доходност | БНБ | резерви